Traditional Chinese Medicine for Respiratory Symptoms

Respiratory / Lung / Cold


Ping Chuan Pills (K07)
$7.50, 10/$50.00
Ganmao Ling Toa Extract 100 Tablets (K28) : OS
$7.50, 10/$50.00
Rhynex Pills : Xin Yi Bi Yan (K39) : OS
$7.50, 10/$50.00
Cold Season's Support : Yinchiao Tablets 120 Tabs (K311)
$11.50, 10/$75.00
Cordyceps Sinensis Hyphas 90 caps (L09)
$48.00
Bronchial Care pills : Zhi Ke Wan (K121) : OS
$7.50, 10/$50.00
Respira Herb Tea Extract : Qing Fei Hua Tan (K132)
$11.99, 10/$75.00
Congex Extract : Er Chen Wan (K91) : OS
$10.99, 12/$87.00
Fritillary Capsules : She Dan Chuan Bei Jiao Nang (K144)
$7.50, 10/$50.00
Bronchy Releever : Ma Xing Zhi Ke Wan (K104)
$10.99, 12/$87.00
Respiryn Extract : Qing Qi Hua Tan Wan (K108) : OS
$10.99, 12/$87.00
Respira Tea Pill Extract : Ba He Gu Jing Wan (K100)
$10.99, 12/$87.00
Kete Ling Capsules (K13)
$5.50, 10/$36.00
Broncklin Extract : Ju Geng Wan (K92) : OS
$10.99, 12/$87.00
Congestless : Magnolia Combo Extract : Bi Yuan Wan (K188) : OS
$8.50, 10/$56.00
Lung Care Formula : Yang Yin Qing Fei (K212)
$7.99, 10/$55.00
Respira Herbs : Chuan Pi Ju Hung (K213)
$7.50, 10/$50.00
Bronchial Care Remedy : Qi Guan Yan Tan Ke (K254)
$7.50, 10/$50.00
Patchouli Combintaion : Huo Dan Bi Yan (K263) : OS
$5.50, 10/$36.00
Cold Season's Care: Gan Mao Xiao Yan (K129)
$6.50, 10/$44.00
Ganmaotuire Chongji (K152) : OS
$5.99, 10/$40.00
Inspirex Extract : Huo Xiang Zheng Gi Wan (K82)
$10.99, 12/$87.00
Soothing Cold Capsules : Su Xiao Shang Feng (K128) : OS
$2.50, 40/$56.00
Houjiling Capsules - Throat Formula (K15)
$7.50, 10/$50.00
Houteling Capsules (K281)
$4.50, 10/$32.00
Mulberry Leaf & Chrysanthemum Extract : Sang Ju Gan Mao (K214)
$7.50, 10/$50.00
Cough Ease Capsules : Shun Qi Hua Tan Zhi Ke (K257)
$5.00, 10/$36.00
Crocody Smooth Tea Pills : E Yu Dan Xiao Chuan (K266)
$8.50, 10/$60.00
Pulmonary Tablets 60 Tablets (N122)
$4.99, 12/$36.00
Ganmao Shufeng Wan (K120) : OS
$6.50, 10/$44.00
Ganmao Qing (K26)
$4.50, 12/$36.00
Cough Be Gone : Ke Bi Qing Nong Suo Ye (S14) : OS
$8.25, 10/$55.00
Fritillary Bulb Extract Tablets : Chuan Bei Jing (S13) : OS
$5.99, 12/$42.00
Bronchial Support :  Zhi Qi Guan Yan  (S47)
$8.50, 12/$66.00
Eleuthero Root Tablets : Wu Jia Shen (S67)
$5.99, 10/$40.00
Double Layer Cold Tablets : Qi Xing Gan Mao (S72)
$4.50, 20/$60.00
Pespinex Formla : Zhi Ke Ding Chuan (S82) : OS
$7.50, 10/$50.00
Pulmonary Health Tablets : Li Fei (S85)
$7.50, 10/$50.00
Soothing Breath Granules : Chang Bi Tong Ke Li (S99) : OS
$9.99, 10/$65.00
Au Wong Yuen (N84)
$54.99, 3/$108.00
Lu Shen Wan : Six Spirits Pill (K153) : OS
$6.75, 10/$50.00
Specific Rhinal Capsules : Qing Li Bi Yan (K245) : OS
$3.50, 10/$24.00
Cold : 999 Gan Mao Ling cold packets : S116 : OS
$8.99, 10/$60.00
Nine-Immortal Extract : Jiu Wei Qiang Huo Wan : K351 :OS
$10.99, 12/$87.00
Golden Throat Lozenge : K354
$0.50, 10/$3.00
Throat & Bronchial Support : Tan Ke Jing Powder (K16) : OS
$6.75, 10/$45.00
Fritillary Bulb Combo Tea Extract : Zhe Bei Wan : Qi Guan Yan Ke Sou (K175) : OS
$7.50, 10/$50.00
Respira Smooth Remedy : Kechuan Shun Wan (K22) : OS
$5.99, 10/$40.00
Strength Yinqiao : Qiang Li Yin Chiao (K247) : OS
$2.50, 10/$14.00
Yin Chiao Jie Du (K239) : OS
$7.50, 10/$50.00
Respira Circulin : Tong Xuan Lifei (K237) : OS
$7.50, 10/$50.00
Cold Season's Tea Extract  : Han Gan Shensuyin Granulate (K302) : OS
$7.50, 10/$50.00
Rhintis Tea Extract : Gegentang Granulate Bi Yan He Ji (K303):OS
$7.50, 10/$50.00
Cordyceps Extract : Dong Chong Xia Cao (K305) : OS
$8.00, 12/$68.00
Cold : 999 Gan Mao Ling 12 Capsules : S115 : OS
$7.50, 10/$50.00
Sooth Herb Tea Extract  Capsules : Xiao Ke Chuan : S69 : OS
$7.50, 10/$50.00
Sooth Herb Tea Extract  Capsules : Xiao Ke Chuan : S69Cap : OS
$5.99, 10/$40.00