Traditional Chinese Medicine for Qi Energy

Performance / Energy
Traditional Chinese herbal medicine to Balance your body

Tienchi Ginseng Powder : San Qi Fen : K317
$14.99, 10/$100.00
Codonopsis Root & Ophiopogon Tuber Beverage : Sheng Mai Yin (S55)
$11.99, 10/$75.00
Yinourish Remedy : Zuo Gui Wan (K08)
$7.99, 10/$50.00
Coptis Combination Tablets : San Huang Pian (K12) : os
$7.99, 10/$54.00
Nan Bao Formula (K30) : OS
$9.99, 10/$70.00
Circulyn Extract : Xiao Huo Luo Dan (K74)
$10.99, 12/$87.00
Eight Flavor Rehmanni Extract : Zhi Bai Di Huang Wan (K77)
$10.99, 12/$87.00
Macrovirex Extract : Cong Rong Bu Shen Wan (K87)
$10.99, 12/$87.00
Norishyin Tea Pill Extract : Da Bu Yin Wan (K84)
$10.99, 12/$87.00
Shou Wu Tablets : Shou Wu Pien (K141)
$7.99, 10/$55.00
Energexin Extract : Jin Suo Gu Jing Wan (K89)
$10.99, 12/$87.00
Restorex Tea Pill : Bar Jen Wan (K94)
$10.99, 12/$87.00
Wuso Seng Far So (S25)
$8.99, 12/$72.00
Ossifex Extract : Jian Bu Hu Qian Wan (K83)
$10.99, 12/$87.00
Ten Flavor Tea : Shi Quan Da Bu Wan (K85)
$10.99, 12/$87.00
Fructus Sophorae Gentlex Pill : Huai Jiao (K190) : OS
$5.99, 10/$40.00
Haemelex Pill Concentrated : Guilu Bu Wan (K182) : OS
$5.99, 10/$40.00
Renshenzaizaowan : Ren Shen Zai Zao Wan (K226) : OS
$16.50, 10/$120.00
Yinherb Tea Extract : Qi Bao Mei Xu Dan (K230) : OS
$7.50, 10/$50.00
Masculine Support : Da Zhang Fu Ma Bao (K276) : OS
$13.50, 12/$108.00
Dragon Power : Shuang Liao Zhen Long (K280) : OS
$15.00, 12/$84.00
Hyma Bushen : Hai Ma Bu Shen (K307) : OS
$8.99, 12/$72.00
High Strength Royal Jelly : Feng Ru Jiang (K309) : OS
$15.00, 10/$96.00
Panax Ginseng Extractum Capsules : Ren Shen Jing (K310) : OS
$8.00, 10/$54.00
Toipan Tablets : Tai Pan Tang Yi (K313) : OS
$6.50, 12/$50.00
Strong Man Bao Dietary Supplement : Qiang Li Nan Bao (S09)
$8.99, 10/$60.00
Huang Lian Su Tablets (K170) : OS
$11.99, 10/$80.00
Honeysuckle Extract : Jin Yin Hua Lu (K191) :OS
$7.50, 10/$50.00
Androgrphis Extract : Chuan Xin Lian Kang Yan (K272)
$7.50, 10/$50.00
Ching Chun Bao Tablets 80 Pills (L110)
$11.99, 10/$80.00
Ginseng With Polygonum Mulliflorium : Ren Shen Shou Wu (S02)
$7.99, 12/$64.00
Kwai Look Yuen 12 packs (L108)
$29.99, 3/$70.00
Pseudoginseng Flower Beverage : Tian Qi Hua Jing (K167) : OS
$3.99, 10/$24.00
Isatis Root Granule : Ban Lan Gen (K299)
$7.99, 10/$54.00
Hedyotis Capsules : Bai Hua She She Cao (K233) : OS
$11.99, 10/$80.00
Steamed Tienchi Ginseng 36 Tablets : Shu Tian Qi (K55) : OS
$8.99, 10/$60.00
Raw Pseudoginseng Root Powder : Sheng Tian Qi (K56): OS
$8.99, 10/$60.00
Yunnan Baiyao Powder 6 Bottles : Yunnan Baiyao San Ji (K58) : OS
$59.99, 5/$200.00
Inner Balance : Qing Kai Ling (K215)
$8.50, 10/$60.00
Maitong Multi-Vitamin Supplement (K150)
$11.99, 10/$80.00
Yanourish Remedy : You Gui Wan (K258)
$7.99, 10/$52.00
Cholinex 100 Tablets : Niu Huang Jie Du Pien (K155)
$8.99, 12/$72.00
Cholinex 12 x 8 tablets : Niu Huang Jie Du Pian (K243) : OS
$6.50, 10/$44.00
Forsythiae D-Tox : Lian Qiao Bai Du (K238) : OS
$7.50, 10/$50.00
Hemorrex Tea Decoction : Zhi Gen Duan (K218) : OS
$8.50, 10/$60.00
Wild Ginseng Pill : Ye Shan Ren Shen Wan (S06)
$14.99, 12/$110.00
Youth Again Concentrated : Huan Shao Wan (S08)  : OS
$10.99, 12/$87.00
Kong Wan Ling : Te Xiao Kang Wei Ling (S18)
$9.99, 12/$78.00
Hung Ngor San Bian Wan : Xiong Er San Bian (S20) : OS
$8.99, 12/$72.00
Vitality Support : Lung Fu Chuang Yeung Dan (S19) : OS
$7.99, 12/$64.00
Rejuvenate Tea Extract : Zhong Guo Hu Wei (S22)
$7.99, 12/$64.00
Maxmale Cap Look Bien Yeun : Lu Bian (S40)  : OS
$8.99, 12/$72.00
China Vogor  : Zhong Guo Meng Nan (S46) : OS
$8.99, 12/$72.00
China Mong Num Oral Liquid : Zhong Guo Zheng Zong Meng Nan (S51)
$12.99, 10/$90.00
Cordyceps Royal Jelly Tonic : Chong Cao Yan Wo Feng Wang Jiang (S52) : OS
$12.99, 10/$90.00
Concentrated Cordyceps Combination : Dong Chong Cao (S53) : OS
$12.99, 10/$90.00
Sin Yung Guilu Bushenye Tonic Beverage (S54)
$16.50, 10/$110.00
D-Tox & Within Support Liquid : Yang Yan Pai Du Bao (S56)
$14.99, 10/$96.00
Hair Support : Sin Fat Tan : Shi Bao Sheng Fa Dan (S64) : OS
$7.50, 12/$60.00
Balance Decoction I : Bai Hu Tang (S94)
$11.25, 10/$75.00
Jade Shield Decoction : Yu Ping Feng San (S95) :OS
$11.25, 10/$75.00
Tongsheng Granules  : Miraculous Ledebouriella (K48) : OS
$7.50, 10/$50.00
Steamed Pseudoginseng Root Powder : Shu Tian Qi Tienchi (K53) : OS
$8.99, 10/$60.00
Energy: Wuchaseng Tablet : (L23) : OS
$7.00, 10/$59.50
Raw Tienchi Ginseng 36 Tablets : Sheng Tian Qi (K54) : OS
$8.99, 10/$60.00